Vending najbezpieczniejszą formą serwowania żywności

Szybki dostęp do żywności na terenie zakładów produkcyjnych jest nie tylko rozwiązaniem komfortowym. W okresach epidemii (np. covid-19 lub sezonowej grypy) korzystanie w zakładzie produkcyjnym z urządzeń samosprzedających praktycznie nie stwarza ryzyka epidemiologicznego.

Ze względów sanitarno-higienicznych sprzedaż z automatów jest jedną z najbezpieczniejszych form serwowania żywności. Dzięki niej pracownicy mogą dokonywać zakupów bez udziału sprzedawcy. Przede wszystkim jednak ta forma sprzedaży nie powoduje tworzenia się skupisk ludzkich, sprzyjających rozprzestrzenianiu wirusów. Pozwala to wyeliminować wiele zagrożeń, jakie niosą za sobą inne formy organizacji żywienia w Firmie – np. sklepik, stołówka, jadalnia.

W warunkach zagrożenia COVID-19 operatorzy vendingowi stosują zaostrzone standardy bezpieczeństwa oraz specjalne środki ostrożności. Pracownicy serwisu są specjalnie przeszkoleni, używają niezbędnych środków ochrony, a obsługiwane automaty czyszczą i dezynfekują.