Automaty vendingowe znakomicie sprawdzają się wszędzie tam, gdzie pracodawca zobowiązany jest do wydawania pracownikom posiłków regeneracyjnych.

Czym jest posiłek regeneracyjny?

To posiłek wydawany nieodpłatnie przez pracodawcę dla pracowników – zwłaszcza tych, którzy są zatrudnieni w warunkach uciążliwych. Warunki jego otrzymania regulują odpowiednie przepisy. *

Z czego powinien składać się posiłek regeneracyjny?

Do niedawna przepisy określały, że pracownik fizyczny powinien otrzymywać w czasie pracy – oprócz napoju – jedno danie gorące. Jego kaloryczność powinna wynosić około 1000 kcal oraz powinna uwzględniać odpowiedni podział składników (50-55% węglowodanów, 30-35% tłuszczów, 5% białek).

W świetle nowych przepisów * pracodawca zapewnia pracownikowi możliwość spożycia posiłku w czasie pracy w inny sposób niż wydanie jednego dania gorącego. Zmiana ta otwiera nowe możliwości – pracodawca może bowiem zrealizować prawne wymogi w tym zakresie m.in. poprzez skorzystanie z usług cateringu lub przystosowanych do tego celu automatów vendingowych.

Kiedy powinny być udostępniane posiłki regeneracyjne i napoje?

Posiłki powinny być zapewniane pracownikom w czasie przerw w pracy (po ok. 3-4 godzinach od jej rozpoczęcia). Z kolei napoje powinny być dostępne podczas całej zmiany roboczej, bez ograniczeń.

Komu przysługuje posiłek regeneracyjny?

Zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów pracodawca powinien zapewnić posiłki regeneracyjne pracownikom, którzy wykonują prace związane z wysiłkiem fizycznym i powodują określony wydatek energetyczny. Pracodawca powinien określić jaki jest wydatek energetyczny na danym miejscu pracy.

Posiłek regeneracyjny a podatek

Zgodnie z Ustawą z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwolnione z podatku : „świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, przysługujące na podstawie przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy, jeżeli zasady ich przyznawania wynikają z odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw”.

* Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów wraz z późniejszymi zmianami.

** Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów.