Nagłe sytuacje wymagają specjalnych rozwiązań.

Automaty sprzedające, to bardzo dobre rozwiązanie dla szpitali, przychodni czy klinik. Pamiętajmy, iż pobyt w szpitalu często bywa nieplanowany, dlatego pacjenci oraz osoby ich odwiedzające mogą mieć potrzebę skorzystania z szybkich zakupów artykułów żywnościowych czy napojów. Taką możliwość stwarzają właśnie automaty sprzedające.

Mogą być umieszczane w poczekalniach, na korytarzach, w szpitalnym holu (przy wejściu). Ale także w okolicach pomieszczenia socjalnego dla pracowników.

Odwiedzamy chorego – wypada „coś” przynieść.

Wszyscy wiemy, jak wygląda wyżywienie w publicznych szpitalach. Między innymi dlatego wśród osób odwiedzających pacjentów wykształcił się zwyczaj przynoszenia drobnych „podarunków” w postaci napojów czy jedzenia. Niestety często przypominamy sobie o tym zwyczaju już będąc na miejscu. Następuje wówczas gorączkowe poszukiwanie szpitalnego sklepiku i… owszem jest, ale o tej porze zamknięty. A przecież nie wypada przyjść do chorego w szpitalu z „pustymi rękami”. W takiej sytuacji z pomocą może przyjść – np. ulokowany przy wejściu – automat vendingowy.

Oferta produktów z automatów może być bardzo zróżnicowana – od standardowych przekąsek, poprzez świeże kanapki z chłodni, po soki czy napoje (również gorące).