Automaty sprzedające zapewniają uczniom bezpieczeństwo

Urządzenia vendingowe zlokalizowane w szkołach dostarczają posiłki, przekąski i napoje uczniom oraz nauczycielom. Szybki dostęp do żywności na terenie szkoły jest nie tylko rozwiązaniem komfortowym dla konsumentów. Przede wszystkim oznacza to, co dla rodziców i szkół najważniejsze: bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, ponieważ ogranicza wyjścia uczniów poza obręb szkoły do pobliskich sklepów w trakcie przerw.

Vending najbezpieczniejszą formą serwowania żywności

Podkreślenia wymaga, że korzystnie na terenie szkół z urządzeń samosprzedających nie stwarza ryzyka epidemiologicznego. Ze względów sanitarno-higienicznych sprzedaż z automatów jest jedną z najbezpieczniejszych form serwowania żywności. Dzięki niej możliwe jest dokonanie zakupów bez udziału sprzedawcy. Co najważniejsze – nie powoduje tworzenia się skupisk ludzkich, sprzyjających rozprzestrzenianiu wirusów. Pozwala to wyeliminować wiele zagrożeń, jakie niosą za sobą inne formy organizacji żywienia w szkole – np. sklepik, stołówka, jadalnia czy catering.

W warunkach zagrożenia COVID-19 operatorzy vendingowi stosują zaostrzone standardy bezpieczeństwa oraz specjalne środki ostrożności. Pracownicy serwisu są specjalnie przeszkoleni, używają niezbędnych środków ochrony, a obsługiwane automaty czyszczą i dezynfekują.